ALEŠ FOTÍ

  • měj chvíli strpení

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů pro www.alesfoti.cz

1. Úvod

1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje na webových stránkách www.alesfoti.cz, které prezentují fotografie Aleše Rejnarta.

2. Shromažďování osobních údajů

2.1 Shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, když jsou poskytnuty dobrovolně uživateli prostřednictvím kontaktních formulářů, přihlášení k newsletteru nebo jiných interaktivních prvků.

3. Typy Shromažďovaných údajů

3.1 Shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace nezbytné pro poskytování informací o fotografických službách.

4. Účely zpracování osobních údajů

4.1 Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely prezentace fotografických prací Aleše Rejnarta a komunikace s uživateli.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny.

6. Zabezpečení osobních údajů

6.1 Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, včetně šifrování přenosů a pravidelných aktualizací bezpečnostních prvků.

7. Cookies

7.1 Používáme soubory cookies pro zlepšení uživatelského zážitku. Uživatelé mohou upravit nastavení cookies ve svém prohlížeči.

8. Práva uživatelů

8.1 Poskytujeme uživatelům právo na přístup, opravu nebo odstranění svých osobních údajů. Pro žádosti o tyto úkony nás kontaktujte na info@alesfoti.cz.

9. Třetí strany

9.1 Osobní údaje nebudou předány třetím stranám bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou situací, kdy to vyžaduje zákon.

10. Kontaktní Informace

10.1 Pro jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na info@alesfoti.cz.

Tyto stránky používají soubory cookies
Zásady ochrany osobních údajů